På toppen av Tromsøya

Parkering

I garasjeanlegget og på garasjetaket har vi strømuttak for motorvarmer. Avgiften på strøm er pr. januar 2019 kr. 60/mnd. Vi har dessverre ikke spesifiserte parkeringsplasser med motorvarmere ledige pr. januar 2019.

Gjesteparkering finnes midt på taket, de umerkede plassene uten strømuttak og rekken foran Brattbakken nr. 119-131.

Kjøring i feltet er kun tillatt for syke- eller varetransport og i forbindelse med vask og vedlikehold av bil. Videre kan utrykningskjøretøy, brøytebil, veivedlikehold, flyttetransport osv. få lov å kjøre inn i feltet. Det er ikke tillatt å parkere inne i feltet, eller på merket parkeringsplass som leies av en annen beboer. Ved ulovlig parkering kan styret beordre borttauing, hvilket Trygg vakt tar seg av. Alle utgifter i forbindelse med dette dekkes av beboer.

Gatene er kommunale, dvs. kommunen har ansvar for asfaltering og dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene. Parkeringsplass tilhører Brattbakken.

Fra og med januar 2021 har andelseiere med parkeringsplass mulighet til å bestille ZAPTEC APM for å lade bilen din. De 5 ladeplassene som tidligere har vært utleid til beboere blir avviklet innen 1. juni 2021.  Det er forbudt å lade el-biler eller ladbare hybridbiler i uttaket for motorvarmere. Anlegget er ikke dimensjonert for dette og misbruk medfører brannfare.

Hvis du ønsker å bestille elbillader gjør du det ved å fylle ut følgende personalia:

Navn:

Adresse:

Postnummer:

Sted:

Fødselsdato:

E-post:

Telefonnummer:

Kommentar (parkeringsplassnummer ++):

 

Du må så sende bestillingen på mail til Nor-El AS på postmaster@nor-el.no.

Vi gjør oppmerksom på at beboer som bestiller kan bli kredittsjekket, da Nor-El sender ut faktura med 10 dagers betalingsfrist om ikke annet er avtalt.

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler