På toppen av Tromsøya

Dugnad

Styret har besluttet å gjennomføre dugnad tirsdag 4. juni 2019 i tidsrommet fra kl 1700 til kl 2000.

Vi vil leie inn to containere for restavfall og en container for hageavfall.

Vi minner om at det ikke er anledning til å kaste annet enn ordinært brennbart restavfall i containerne.

Bilhjul, farlig avfall, batterier, elektriske artikler m.v må ikke kastes i containerne.

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler